Problemas de la política de emancipación: entrevista con Alain Badiou (PDF)

Home #15 - Badiou Problemas de la política de emancipación: entrevista con Alain Badiou (PDF)